The Funeral Beryllium - Count Me In

konferenstelefon

När man ska välja konferenstelefon till sitt företag finns det ett val som framstår som bättre än andra. Man vill ju givetvis ha en skräddarsydd lösning av högsta kvalitet. Jag har bara deltagit i en telefonkonferens och det var många år sedan nu. Jag var i Sverige och de andra två parterna var i USA. Det var mycket god kvalitet på kommunikationen, som väl varade minst en timme, och allt som skulle avhandlas blev avhandlat. Detta var en juridisk förhandling och inte en särskilt trevlig sådan. Detta är min upplevelse av telefonkonferens.