The Funeral Beryllium - Count Me In

Anmält oss

Jag har just ringt och anmält vårt hus till det företag som håller på med renhållningstransporter i östersund. Vi har just flyttat in i vårt nybyggda hus. För att vi ska få våra sopor hämtade så är det nödvändigt att dels anmäla att man vill ha sin sopor hämtade, och för det andra så måste man betala en årsavgift till företaget. Sen är det bara att ställa ut sin soptunna längs vägkanten en gång i veckan. Är ju väldigt smidigt att de kommer och hämtar upp alla sopor tycker jag. Gäller bar att komma ihåg att ställa fram tunnan.